โรงเรียนบ้านบากัน

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านบากัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ – โทรสาร –
อีเมล์ banbagan@gmail.com

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 20001
อนุบาล 31121
รวม อนุบาล1121
ประถมศึกษาปีที่ 11231
ประถมศึกษาปีที่ 21341
ประถมศึกษาปีที่ 32241
ประถมศึกษาปีที่ 42131
ประถมศึกษาปีที่ 50111
ประถมศึกษาปีที่ 62211
รวมประถม811196
รวมทั้งหมด912217

บทความล่าสุด