โรงเรียนบ้านบากัน

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านบากัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ – โทรสาร –
อีเมล์ banbagan@gmail.com

ข้อมูลบุคคลากร

นางสาวชนนิกานต์ จันทร์ต้นครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนัทราวดี แกล้วน้อยครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด