โรงเรียนบ้านบากัน

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านบากัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ – โทรสาร –
อีเมล์ banbagan@gmail.com

งานวันครู ๒๕๕๖

งานวันครู ๒๕๕๖
รับเกียรติบัตรครูดีศรีะกั่วทุ่ง

บทความล่าสุด