โรงเรียนบ้านบากัน

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านบากัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ – โทรสาร –
อีเมล์ banbagan@gmail.com

ฉีดวัคซีน

วันที่ 19 กันยายน2565

4 พฤศจิกายน 2013 ฉีดวัคซีน

บทความล่าสุด