โรงเรียนบ้านบากัน

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านบากัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ – โทรสาร –
อีเมล์ banbagan@gmail.com

สาเหตุของโรคซึมเศร้า หม่นหมองกับชีวิต เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่

 

สาเหตุของโรคซึมเศร้า_H1

สาเหตุของโรคซึมเศร้า ทุกคนย่อมมีความรู้สึกเศร้า หม่นหมองกันได้เป็นครั้งคราว เป็นเรื่องปกติของอารมณ์มนุษย์ แต่หากความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจเป็นไปได้ว่ากำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้า

อาการของโรคซึมเศร้า

อาการของโรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้านหลักๆ คือ อาการด้านอารมณ์ และอาการด้านความคิดและพฤติกรรม

อาการด้านอารมณ์  ได้แก่

 • รู้สึกเศร้า หม่นหมอง เบื่อหน่ายกับชีวิต
 • ร้องไห้บ่อย รู้สึกอ่อนไหวง่าย
 • หมดความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมที่เคยชอบทำ
 • รู้สึกไร้ค่า สิ้นหวัง โทษตัวเอง
 • คิดถึงหรือวางแผนการฆ่าตัวตาย

อาการด้านความคิดและพฤติกรรม  ได้แก่

 • มีปัญหาในการนอนหลับ นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป
 • เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป
 • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
 • สมาธิสั้น จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาก
 • ถอนตัวจากสังคม ไม่อยากพบปะผู้คน
 • มีปัญหาในการทำงานหรือการเรียน

สาเหตุของโรคซึมเศร้า

 

สาเหตุของโรคซึมเศร้ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน เช่น

 1. พันธุกรรม
 2. สารเคมีในสมองผิดปกติ

สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในชีวิต เช่น เหตุการณ์ที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรง การสูญเสียคนรัก ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

โรคซึมเศร้ารักษาได้

 

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาได้ โดยการรักษาหลักๆ ได้แก่

 • การรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้า
 • การรักษาด้วยจิตบำบัด
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการซึมเศร้า

 

หากพบว่าตนเองมีสัญญาณเตือนของโรคซึมเศร้า ควรรีบเข้ารับการรักษาจากแพทย์หรือนักจิตวิทยาโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ การดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็มีส่วนช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ เช่น

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 4. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด
 5. หากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อผ่อนคลาย
 6. พูดคุยกับคนสนิทหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

การป้องกันโรคซึมเศร้า

 

การป้องกันโรคซึมเศร้าสามารถทำได้โดย

 1. ดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
 2. ฝึกฝนทักษะการเผชิญปัญหา
 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า เช่น การดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น

สรุป

โรคซึมเศร้าเป็นภาวะทางจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างรุนแรง หากพบว่าตนเองมีสัญญาณเตือนของโรคซึมเศร้า ควรรีบเข้ารับการรักษาจากแพทย์หรือนักจิตวิทยาโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ การดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็มีส่วนช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย แต่มักพบในวัยผู้ใหญ่

โรคซึมเศร้าอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนอาการดีขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

 

บทความที่น่าสนใจ : ทาร์ตผลไม้ วิธีการทำและคุณค่าทางโภชนาการของทาร์ตผลไม้

บทความล่าสุด